Fjellstyrekontoret 

 
Sollia fjellstyre.jpg

Sollia fjellstyre har kontorer i gamle Sollia kommunehus. Her avholdes fjellstyremøter i fjellstyresalen og administrasjonen har sine kontorer her. Huset rommer også et betydelig arkiv av fjellstyredokumenter og dokumenter fra andre lag og foreninger i Sollia. Fjellstyrekontorets åpningstider baserer seg på en kjernetid fra 08:00-16:00 alle ukedager. Fjelloppsynet har varierte arbeidsoppgaver og mye utearbeid så enkelte dager vil kontoret være ubemannet, ta da kontakt på telefon eller e-post.

Lag og foreninger i Sollia har anledning til å benytte fjellstyresalen med tillhørende tekjøkken til møter og lignende. Pris og booking finnes her.

For lån av fjellstyresalen send e-post med forespørsel til sollia@fjellstyrene.no