Styret i Sollia fjellstyre

Fjellstyrets sammensetning 2015 - 2019:

Sollia fjellstyre er et utvidet fjellstyre, og styret består av i alt 7 medlemmer, 5 fra
Stor-Elvdal og 2 fra Ringebu. Fjellstyrets medlemmer i kommunestyreperioden 2015-2019 er:
 

Ole Sollien (leder)

Hans Bondal (Nestleder)

Turid Hoffstad

Einy Brænd

Tor Einar Skogesal

Christen Bårdsløkken

Jan Erik Brenden

Stor-Elvdal kommunestyre 28.10.2015 sak 15/38

Ringebu kommunestyre 27.10.15 sak 102/15 og 26.04.16 sak 039/16