Fangstpremier for vinteren 2018/19

Rettighetshavere innenfor gamle Sollia kommune har i flere år gått sammen i et spleiselag for å premiere felling av smårovvilt. Sesongen 2018/19 ble avsluttet 15. april og det er derfor nå tid for innrapportering. Har du felt rev, mår, ravn, kråke, røyskatt eller mink innenfor gamle Sollia kommunes grense i løpet av vinteren 2018/19 så ta kontakt med fjelloppsynet hos Sollia fjellstyre for å få registrert disse. Oppsynet nåes på telefon 47 46 28 81 eller sollia@fjellstyrene.no. Frist for dette settes til 1.mai 2019.

Rev på åte (Foto: Kristian Ingdal)

Rev på åte (Foto: Kristian Ingdal)

Hans-Petter Ruud