Søknadsfrister våren 2019

Våren er tid for å søke jakt. Hos Sollia fjellstyre er det denne våren søknad på elgjakt, villreinjakt og småviltjakt. Følgende frister og søkermåter gjelder:

  • Elgjakt: Sjølia jaktfelt ligger åpent for søkning på Inatur.no fra 1.april til 2.mai 2019.

  • Villreinjakt: Villreinkort for innenbygds og utenbygds kan søkes her gjennom hjemmesiden fra 1.april til 30.april 2019. Innenbygds trekkes på fjellstyremøtet i mai, utenbygds trekkes av administrasjonen etter dette. Søknadskjema finner du her

  • Småviltjakt: Småviltkort for utenbygds i perioden 10.9-23.9 søkes via Inatur.no 1.apil til 1.mai.2019. Trekning gjennomføres i midten av mai.

Følg med på vår hjemmeside for info om søking og trekningsresultater. Lykke til !

Elgjakt 04-05.12.2010 030.jpg
Hans-Petter Ruud