Villreintelling 2019

Bakgrunn om reinens arealbruk i Rondane Sør vinteren 2018/2019

I slutten av oktober og så sent som 26. november kom det to flokker fra de sørlige områdene og krysset Birkebeinerveien på vei nordover til vinterbeiteområdene i Øyer og Ringebu. I slutten av oktober var det ca 200 dyr til sammen i disse flokkene. Først 10. desember krysset en flokk med tre gps-merka dyr Eldådalen. I desember holdt disse dyrene seg sør for Tromsdalen/Eldådalen, i grenseområdene mellom Øyer og Ringebu, og i januar og frem til telling i midten av februar områder mellom Samdalen og Eldådalen.

Hovedtyngden av rein har oppholdt seg imidlertid i områdene rundt Friisvegen, i to større flokker. I tillegg noen bukkeflokker i Remdalen og vante områder mellom Friisvegen og Eldådalen.

I motsetning til de siste årene er det ikke registrert rein i Fampen tidlig på vinteren. Det er heller ikke registrert kryssinger over fv 27 på Venabygdsfjellet.

Det har vært forholdsvis lite snø i fjellet denne vinteren.

Metode minimumstelling

Forarbeidet starter som vanlig med registrering av flokker og områdebruk gjennom vinteren. Selve hovedtellingen blir vanligvis gjennomført i slutten av februar/begynnelsen av mars.

Minimumstellingen utføres i stor grad på bakken, ved hjelp av kikkert og teleskop med opptil 60x forstørrelse, men det er de siste årene også benyttet drone.

Gjennomføring

Etter rekognosering ble det gjennomført en hovedtelling i uke 8, i siste halvdel av februar. Arbeidet ble utført som tidligere år med bakketelling og bruk av dron. Det var under forarbeidet og tellingen samarbeid med mannskap i Vulufjell.

Mannskap som har deltatt i registreringene er Per Erik Sanne og Kai Rune Båtstad (Sel Fjellstyre), Hans Petter Ruud og Anne Eline Streitlien (Sollia fjellstyre), Thore Lie (Fampen villreinområde), Erik Hagen (Ringebu Fjellstyre), Edgar Enge og Gaute Szacinski (Øyer Fjellstyre). I tillegg har det vært kontakt med andre som driver i felt (SNO).

Resultat

Det ble funnet totalt 9 flokker, hvorav to blandaflokker nord for Friisvegen, fem bukkeflokker sør for Friisvegen og en fostringsflokk og en bukkeflokk sør for Samdalen. I tillegg ei enslig simle og en enslig bukk i Øyer. Totalt ble det funnet 2 179 dyr.

På Finnsjøfjellet ble det funnet en fostringsflokk og en bukkeflokk, tilsammen 92 dyr.

Dronefoto, Gluggen 2019
Hans-Petter Ruud