Første trekning av småviltjakt 2019 er nå gjennomført

Det er i dag, 9.mai 2019 kl.13:00, gjennomført trekning på søknader om småviltjakt via Inatur.no. Alle som har søkt skal ha fått melding om resultatet av trekningen.Totalt ble 180 av 1084 søknader trukket ut i denne første trekningen. Tilbudene er gitt syv dagers betalingsfrist og etter fristens utløp vil det bli foretatt ny trekning på eventuelle ubetalte eller avslått kort. Så, fortvil ikke om du ikke fikk tilslag nå i første runde. Ny trekning forventes 18.mai. I tabellen under finnes oversikt over resultatet fra første trekning.

Jaktfelt/periode Antall tilbud    

Jaktfelt 1 52

Periode 1 (10.09.2019 - 13.09.2019) 16

Periode 2 (15.09.2019 - 18.09.2019) 16

Periode 3 (20.09.2019 - 23.09.2019) 20

Jaktfelt 2 63

Periode 1 (10.09.2019 - 13.09.2019) 19

Periode 2 (15.09.2019 - 18.09.2019) 19

Periode 3 (20.09.2019 - 23.09.2019) 25

Jaktfelt 3 65

Periode 1 (10.09.2019 - 13.09.2019) 19

Periode 2 (15.09.2019 - 18.09.2019) 21

Periode 3 (20.09.2019 - 23.09.2019) 25

Totalt antall tilbud 1.trekning 180    

Antall søknader totalt 1084

Hans-Petter Ruud