Variert hverdag

Fjelloppsynet er som poteta og kan brukes til alt! I disse dager takserer vi elgbeite på oppdrag for Stor-Elvdal kommune. Hva finnes av elgmat i landskapet og i hvilken grad er dette utnyttet? Har vinterens beiting gått på bekostning av fremtidig tømmerproduksjon? Disse og flere spørsmål prøver vi å besvare med data som samles under to hektiske uker i mai. Noen flotte dager i felt blir det uansett for fjelloppsynet 😎

 

Hans-Petter Ruud