Klargjøring av årets villreinkort

I disse dager klargjøres villreinkort for de to villreinområdene Rondane Sør og Sølenkletten. Fra tidlig morgen til sein kveld holder Einy til i det flotte møterommet vårt. Her stemples og sorteres 840 villreinkort før de distribueres til rettighetshaverne i de ulike villreinområdene.

Villreinkort Einy.jpg
Hans-Petter Ruud