Rypetaksering 2019

Årets rypetaksering hos Sollia Fjellstyre ble gjennomført helga 9-11. august. Det ble i år totalt taksert 126,7 km fordelt på 39 linjer. Det ble til sammen observert 207 ryper fordelt på 81 observasjoner. Tetthetsestimatene er gjort av Høgskolen i Hedmark via Hønsefuglportalen. Resultatene derfra viser en kyllingproduksjon med 1,4 kylling i snitt per par voksen fugl. Total tetthet av rype er beregnet til 5,8 rype per km2. Estimert bestand blir derfor 1079 ryper på Sollia Fjellstyres rypeareal. Dette er et dårligere takseringsresultat enn året før og spesielt dårlig for kyllingproduksjonen (figur 1.)

Figur 1.jpg

For rypekyllingene, som for oss andre, så handler livet i grove trekk om å spise og deretter bli spist. En dårlig smågnagerbestand har nok ført til at flere i år har hatt rypekyllinger på menyen. Vi vet også at rypekyllingene den første tida etter klekking er avhengig av insekter som føde. Blir været for kaldt i fjellet i tida etter klekking blir det få insekter og dermed dårlig mattilgang for rypekyllingene. Samlet fører dette til høyere dødelighet på kyllingene. Våren 2019 var av den kalde typen og vi hadde kuldegrader og tendenser til snø helt ut i juli måned (figur 2.)

Figur 2.jpg

Sollia fjellstyre hadde fjellstyremøte 20.8 og vurderte årets takseringsresultatet opp mot tidligere resultater og jaktregimer. Ut fra dette ble det vedtatt en strategi for småviltjakta 2019.

Vedtak i sak 22/2019

1.         Det er målsetning om et totalt uttak av taksert bestand på 160 ryper (tilsvarer 15 %)

2.         De forhåndsolgte 210 kortene for de begrensede periodene (10-23.9) pålegges en periodekvote (4.dagers periode) på 4 ryper.

3.         Fra 25.9 skal det være fritt kortsalg frem til målsetningen om totalt uttak er nådd. I denne perioden pålegges det en døgnkvote på 1.rype per jeger.

4.         Det frie kortsalget skal selges over salgskanalene blokk og nett (Inatur.no).

5.         Det skal åpnes for vinterjakt på rype vinteren 2020 selv om jakta skulle bli stoppet som følge av nådd målsetning høsten 2019.

Vi ønsker med dette våre jeger velkommen til fjells og skitt jakt!

Hans-Petter Ruud