Back to All Events

Fjellstyremøte januar 2019

  • Sollia fjellstyre Solliaveien 861 2477 Sollia Norge (map)

Saker behandlet

Sak 01/2019 Godkjenning av protokoll

Sak 02/2019 Referatsaker

Sak 03/2019 Godkjenning av årsregnskap for revisjon

Sak 04/2019 Vei til Atnsjøen

Sak 05/2019 Budsjett 2019

Sak 06/2019 Søknad om grunneiers tillatelse til motorferdsel

Sak 07/2019 Eventuelt

Innkalling

Protokoll

Vedtatt budsjett for 2019

Earlier Event: December 11
Fjellstyremøte desember 2018
Later Event: March 12
Fjellstyremøte mars 2019