Back to All Events

Fjellstyremøte desember 2018

  • Sollia fjellstyre (map)

Saksliste
Sak 27/2018 Godkjenning av protokoll

Sak 28/2018 Referatsaker

Sak 29/2018 Reiseregninger

Sak 30/2018 Bemanning

Sak 31/2018 Møteplan for 2019

Sak 32/2018 Eventuelt

Protokoll

Later Event: February 5
Fjellstyremøte januar 2019