Back to All Events

Fjellstyremøte november 2018-Ekstraordinært

Saksliste
Sak 24/2018 Godkjenning av protokoll

Sak 25/2018 Vurdering av dom i Eidsivating lagmannsrett om fiskerett på Atnsjøen

Sak 26/2018 Eventuelt 

Protokoll

Earlier Event: August 20
Fjellstyremøte august 2018
Later Event: December 11
Fjellstyremøte desember 2018