Back to All Events

Fjellstyremøte august 2018

Saksliste
Sak 19/2018 Godkjenning av protokoll

Sak 20/2018 Referatsaker

Sak 21/2018 Resultater fra rypetaksering og eventuelle reguleringer av småviltjakta

Sak 22/2018 Søknad om tilskudd

Sak 23/2018 Eventuelt

Protokoll

Earlier Event: May 15
Fjellstyremøte mai 2018