Back to All Events

Fjellstyremøte mai 2018

  • Soliia fjellstyre (map)

Saksliste
Sak 14/2018 Godkjenning av protokoll

Sak 15/2018 Referatsaker

Sak 16/2018 Søknad om villreinkort fra Sollia skytterlag

Sak 17/2018 Trekking av villreinjakt for innenbygds

Sak 18/2018 Eventuelt

Protokoll

Earlier Event: March 22
Fjellstyremøte mars 2018
Later Event: August 20
Fjellstyremøte august 2018