Back to All Events

Fjellstyremøte mars 2018

Saksliste

Sak 06/2018 Godkjenning av protokoll

Sak 07/2018 Referatsaker

Sak 08/2018 Årsmelding 2017

Sak 09/2018 Søknad om småviltkort til turistbedrifter

Sak 10/2018 Endring av utbudsmåte på småviltjakt

Sak 11/2018 Utlysning av jaktfelt på elg

Sak 12/2018 Søknad om beitebruk

Sak 13/2018 Eventuelt

Protokoll

Årsmelding 2017

Earlier Event: January 30
Fjellstyremøte januar 2018
Later Event: May 15
Fjellstyremøte mai 2018