Back to All Events

Fjellstyremøte januar 2018

Saksliste

Sak 01/2018 Godkjenning av protokoll

Sak 02/2018 Referatsaker

Sak 03/2018 Godkjenning av årsregnskap for revisjon

Sak 04/2018 Budsjett 2018

Sak 05/2018 Eventuelt

Protokoll

Vedtatt budsjett for 2018

Later Event: March 22
Fjellstyremøte mars 2018