Back to All Events

Fjellstyremøte august 2019

Saksliste

Sak 20/2019 Godkjenning av protokoll

Sak 21/2019 Referatsaker

Sak 22/2019 Resultater fra rypetaksering

Sak 23/2019 Søknad om utbedring av skiløypetraser

Sak 24/2019 Vei til Atnsjøen

Sak 25/2019 Eventuelt

Fullstendig saksliste

Protokoll

Earlier Event: May 14
Fjellstyremøte mai 2019
Later Event: October 22
Fjellstyremøte oktober 2019