Back to All Events

Fjellstyremøte mai 2019

  • Sollia Fjellstyre (map)

Saksliste

Sak 14/2019 Godkjenning av protokoll

Sak 15/2019 Referatsaker

Sak 16/2019 Behandling av klage på vedtak i sak 12/2019-Unntatt offentlighet

Sak 17/2019 Søknad om villreinkort fra Sollia skytterlag

Sak 18/2019 Trekking av villreinjakt for innenbygds

Sak 19/2019 Eventuelt

Fullstendig innkalling

Søkerlister villreinjakt 2019

Protokoll

Earlier Event: March 12
Fjellstyremøte mars 2019
Later Event: August 20
Fjellstyremøte august 2019